Fernando Gorostiza

Con Sharath Jois en la main shala With Sharath Joins at the main shala Sharath Joisekin main shala-n
En la puerta del KPJAYI en Mysore At the entrance of KPJAYI in Mysore KPJAYI atean, Mysoren
Ante Sri K. Pattabhi Jois en julio del 2008 At the feet of K. Pattabhi Jois in July 2008 Sri K. Pattabhi Joisen aurrean, 2008ko uztailean
Kukuttasana
Ardha matsyendrasana
Urdhva mukha svanasana
Eka pada sirsasana

 

 

Fernando Gorostiza es el fundador de Ashtanga Yoga Bilbao. Natural de Bilbao, estudió Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Deusto.

En enero del año 2006 marchó a Madrid a desarrollar su carrera profesional como Ingeniero. En seguida conocería a Borja Romero-Valdespino, devoto discípulo de Sri Krishna Pattabhi Jois y pionero del Ashtanga Yoga en Madrid con su escuela Ashtanga Yoga Madrid.

La fascinación por la práctica de Ashtanga Yoga y una irrefrenable curiosidad por aprender directamente de la fuente de la tradición le llevaron a viajar por primera vez a Mysore en el año 2008, teniendo la suerte de conocer en persona al legendario Sri Krishna Pattabhi Jois (1915-2009) y asistir a la que vendría a ser su última fiesta de cumpleaños.

En el año 2009 comenzó a asistir a Borja Romero-Valdespino en sus clases, iniciando así un largo camino de aprendizaje de acuerdo con el sistema parampara.

Mientras tanto, continuaría viajando a Mysore para estudiar con el paramgurú de Ashtanga Yoga R. Sharath Jois, nieto de K. Pattabhi Jois, y mostrar sus respetos a la tradición. Finalmente, en enero del año 2015 recibió el blessing (bendición) para transmitir el método de Ashtanga Yoga.

Tras una audaz reflexión acerca del sentido de la vida, Fernando Gorostiza decidió abandonar su carrera profesional en la Ingeniería y regresar a sus orígenes y a su ciudad natal para entregarse por completo a la enseñanza y difusión del Ashtanga Yoga.

Entretanto, continuaría viajando a la India a continuar sus estudios y en el año 2022 recibió de Sharath Jois la autorización nivel 2 para enseñar la serie intermedia completa.

A Fernando Gorostiza le gustaría expresar un cariñoso agradecimiento a R. Sharath Jois, su paramgurú, y, por supuesto, a Borja Romero-Valdespino, su gurú y principal mentor durante diez años. Tampoco se quiere olvidar de Tomás Zorzo, Peter Sanson y Gabriella Pascoli, reputados profesores de Ashtanga Yoga con los que ha tenido el honor de aprender y cuyas personalidades le han influido e inspirado.


Fernando Gorostiza is the founder of Ashtanga Yoga Bilbao. Born in Bilbao, he studied Telecommunications Engineering at the University of Deusto.

In January 2006 he went to Madrid to develop his Engineering career. He would promptly meet Borja Romero-Valdespino, devoted disciple of Sri Krishna Pattabhi Jois and Ashtanga Yoga pioneer in Madrid with his school Ashtanga Yoga Madrid.

Fascination for the practice of Ashtanga Yoga and an unstopable curiosity to learn straight from the source of the tradition led him to travel to Mysore for first time in 2008, having the chance to personally meet the legendary Sri Krishna Pattabhi Jois (1915-2009) and attend what would unfortunately be his last birthday party.

In 2009 he started assisting Borja Romero-Valdespino in his classes, starting a long learning path according to the parampara system.

Meanwhile, he would keep travelling to Mysore to study with the Ashtanga Yoga paramguru R. Sharath Jois, K. Pattabhi Jois' grandson, and pay his respects to the tradition. Finally, in January 2015, he got the blessing to transmit the method of Ashtanga Yoga.

After an audacious reflection about the purpose of life, Fernando Gorostiza decided to quit his professional career at Engineering and come back to his origins and his birth city to completely surrender to the teaching and diffusion of Ashtanga Yoga.

Meanwhile, he would keep travelling to India to deepen into his studies and in 2022 he got from Sharath Jois authorisation level 2 to teach the full intermediate series.

Fernando Gorostiza would like to express his most loving thanks to R. Sharath Jois, his paramguru, and, of course, to Borja Romero-Valdespino. his guru and main mentor for ten years. He cannot either forget Tomás Zorzo, Peter Sanson and Gabriella Pascoli, reputed Ashtanga Yoga teachers with whom he has had the honour to learn and whose personalities have influenced and inspired him.


Fernando Gorostiza Ashtanga Yoga Bilbo fundatzailea da. Bilbon jaioa, Deustuko Unibertsitatean Telekomunikazioan Ingeniaritza ikasi zuen.

2006ko urtarrilean Madrilera joan zen bere lana Ingeniaria bezala garatzeko. Bat batean ezagutuko zuen Borja Romero-Valdespino, Sri Krishna Pattabhi Jois deboziozko ikaslea eta Ashtanga Yoga aurrendaria Madrilen bere eskolarekin Ashtanga Yoga Madrid.

Ashtanga Yogarekiko lilurak eta tradizio iturritik zuzen-zuzen ikasteko jakin-minak 2008an Mysorera lehenengo aldiz bidaiatzera eraman zuten, Sri Krishna Pattabhi Jois (1915-2009) legendazkoa bera ezagutzeko zortea edukiz eta bere urtebetetze festan -azkena izango zenean- partehartuz.

2009an Borja Romero-Valdespino bere klaseetan laguntzen hasi zen, parampara sistema-ren arabera ikaskuntza bide luzea hasiz.

Bitartean, Sri Krishna Pattabhi Joisen biloba eta Ashtanga Yoga paramgurua R. Sharath Joisekin ikasteko eta bere errespetuak tradizioari auzkertzeko Mysorera bidaiatzen jarraituko zuen. Azkenenan, 2015eko urtarrilean Ashtanga Yoga metodoa irakasteko blessing-a (onespena) jaso zuen.

Bizitzaren zentzuari buruzko gogoeta ausarti baten ondoren, Fernando Gorostizak bere lana Ingeniaritzan uztea eta bere sustraietara eta jaioterrira itzultzea erabaki zuen Ashtanga Yoga irakaskuntza eta hedatzeari ekiteko.

Bitartean, Indiara bidaiatzen bere ikasketan sakontzeko jarraituko luke eta 2022an Sharath Joisek eman zion bigarren mailako baimena bigarren serie osoa irakasteko.

Fernando Gorostizari maitekor eskerra eskaintzea gustatuko litzaioke R. Sharath Joisi, bere paramguru, eta noski, Borja Romero-Valdespinori, bere guru eta irakasle nagusia hamar urteetan zehar. Ez du ahaztu nahi Tomás Zorzo, Peter Sanson ezta Gabriella Pascoli ere, ikasteko ohorea eduki duen Ashtanga yoga irakasle entzutetsuak eta zeinen pertsonalitateek eragin eta inspiratu dute.


«Vakratunda mahakaya kotisurya samaprabha.
Nirvighnam kurumedeva sarvakaryesu sarvada.»
(Oh Señor Ganesha de trompa curva y gran cuerpo, cuyo esplendor es igual a millones de soles.
Por favor, bendíceme para que no encuentre obstáculos en lo que intente llevar a cabo.)
(O Lord Ganesha, with curved trunk and big body, whose brightness is equal to one million suns.
Please, bless me so that I don't find obstacles in what I try to carry out.)
(O Ganesha Jauna, tronpa kurbatuduna eta gorputz haundiduna, zeinen distira eguzki milioi bat bezalakoa da.
Mesedez, bedeinka nazazu gauzatzen saiatzen naizenean oztopoak aurki ez dezadan.)


— Sri Ganesha mantra.