EventosEventsEkitaldiak

Taller de iniciación en Ashtanga Yoga Ashtanga Yoga weekend workshop for beginners Ashtanga Yoga ikasten hasteko asteburuko ikastaroa

Taller iniciación en Ashtanga Yoga

Tras el éxito de anteriores intensivos, en Ashtanga Yoga Bilbao vamos a organizar un nuevo taller de iniciación en la práctica de Ashtanga Yoga de acuerdo con la enseñanza de Sri K. Pattabhi Jois. El taller tendrá lugar en Ashtanga Yoga Bilbao el sábado 28 de mayo entre las 11:00 y las 13:30 y el domingo 29 de mayo entre las 11:00 y las 13:30 horas. Además, las personas que asistan al taller podrán acudir a dos clases estilo Mysore en la escuela durante la semana inmediatamente siguiente para poner en práctica lo aprendido dentro de un entorno tradicional estilo Mysore con otros practicantes.

Se trata de una gran oportunidad para iniciarse en Ashtanga Yoga y recibir una sólida base teórica y práctica en esta disciplina de raíces milenarias. El programa del taller es el siguiente:

 • Sábado 28: 11:00-13:30
  • Introducción histórica de Ashtanga Yoga: desde una pequeña aldea de la India hasta Bilbao.
  • Respiración en Ashtanga Yoga: el hilo conductor de toda la práctica.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: saludos al sol A y B.
 • Domingo 29: 11:00-13:30
  • Tristana: vinyasa, bandha y dristhi: elementos internos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: posturas fundamentales y comienzo de la primera serie.

El precio del taller es de 60 euros, incluidas las cinco horas del fin de semana y las dos clases estilo Mysore de la semana siguiente. Además, la asistencia al taller exime del pago de matrícula en la escuela, lo que quiere decir que aquellas personas que tras asistir al taller deseen apuntarse a las clases regulares en Ashtanga Yoga Bilbao, no tendrán que abonar los 20 euros de matrícula.

Los alumnos que hayan estado matriculados en la escuela (mediante mensualidad o bono) podrán asistir a las clases del fin de semana por 30 euros.

El taller será impartido por Fernando Gorostiza, profesor autorizado por el Instituto de Ashtanga Yoga en Mysore, India.

Las plazas de estos cursos son limitadas y siempre hay gente que se queda fuera, así que es IMPRESCINDIBLE RESERVAR CON ANTELACIÓN. La reserva se formaliza mediante una transferencia por el 100% del importe del intensivo. Por favor, ponte en contacto con nosotros para más detalles. La reserva no es reembolsable si nos avisas menos de una semana antes del inicio del curso.

Si tienes alguna duda, escríbenos a info@ashtangayogabilbao.com o llámanos por teléfono (696123011).

After the success of past intensive workshops, in Ashtanga Yoga Bilbao we are going to organise a new workshop for beginners to start learning Ashtanga Yoga practice according to the teaching of Sri K. Pattabhi Jois. The workshop will take place in Ashtanga Yoga Bilbao on Saturday the 28th of May between 11 and 13:30 and on Sunday the 29th of May between 11:00 and 13:30. Besides, people coming to the workshop will be able to attend two Mysore style classes at our school during the week after the workshop in order to practice what they have learned inside a traditional Mysore style environment alongside other practicioners.

It's a great chance to start learning Ashtanga Yoga and get solid theorical and practical foundations in this ancient discipline. The program of the workshop is the following:

 • Saturday 28th: 11:00-13:30
  • Historical introduction to Ashtanga Yoga: from a small Indian village to Bilbao.
  • Breathing in Ashtanga Yoga: the connecting wire of the entire practice.
  • Ashtanga Yoga practice step by step: salute to the sun A and B.
 • Sunday 29th: 11:00-13:30
  • Tristana: vinyasa, bandha and dristhi: internal elements in the practice of Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: fundamental postures and beginning of the primary series.

The price of the workshop is 60 euros, including five hours during the weekend and two Mysore style classes during the following week. Besides, attendants are exempt from registration at the school, which means that those people who after attending the workshop want to join our regular classes at Ashtanga Yoga Bilbao, won't have to pay 20 euros for registration.

Students currently registered or who have been registered (montly or vouchers) at the school can attend weekend classes for 30 euros.

The workshop will be taught by Fernando Gorostiza, authorised teacher by the Ashtanga Yoga Institute in Mysore, India.

Spots are limited and these intensive workshops always get full, so SPOT RESERVATION BEFOREHAND IS MANDATORY. In order to reserve your spot you are required to tranfer 100% of the price. Please, get in touch with us for further information. Reservation is not refundable in case you cancel it less than one week before the start of the workshop.

If you have any doubt, write us to info@ashtangayogabilbao.com or telephone us (696123011).

Antolatutako ikastaroen arrakasta ikusi eta gero, Ashtanga Yoga Bilbon hasiberrientzako beste ikastaro bat Ashtanga Yoga ikasteko Sri K. Pattabhi Joisek irakatsi zuen moduaren arabera ospatuko dugu. Ikastaroa Ashtanga Yoga Bilbon gertatuko da larunbatean maiatzak 28an 11:00etatik 34:30etara eta igandean maiatzak 29an 11:00etatik 13:30etara. Gainera, etortzen diren pertsona guztiak hurrengo astean Mysore estilo bi klasetara joan ahal izango dira beste praktikatzaileekin Mysore estilo klasean ikasia praktikan jartzeko.

Ashtanga Yoga ikasten hasteko eta milurteko diziplina honetan oinarri sendoa jasotzeko izugarrizko aukera izango da. Ikastaroaren edukia hauxe da:

 • Larunbata 28a: 11:00-13:30
  • Ashtanga Yoga sarrera historikoa: Indiako herri txiki batetik Bilboraino.
  • Arnasketa Ashtanga Yoga: praktika osoaren hari eroalea.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: eguzki agurra A eta B.
 • Igandea 29a: 11:00-13:30
  • Tristana: vinyasa, bandha eta dristhi: Ashtanga Yoga praktikaren barruko osagaiak.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: jarrera nagusiak eta lehenengo segidaren hasiera.

Ikastaroaren prezioa 60 euro da. Ikastaroak bost ordu asteburuan eta hurrengo asteko Mysore estilo bi klase osatuko ditu. Gainera, ikastaro honetara etortzen bazara eta gero Ashtanga Yoga Bilboko klase erregularretara etorri nahi baduzu, ez duzu matrikularik (20 euro) ordainduko behar.

Ashtanga Yoga Bilboko ikasleak edo izan direnak (hilerokoa edo txartela) asteburuko klaseetara joan ahal izango dira 30 eurengatik bakarrik..

Ikastaroa Fernando Gorostizak emango du, Mysoreko Ashtanga Yoga Institutoko baimendutako irakaslea.

Lekuak mugatuak dira eta hauelako ikastaroak beti betetzen dira, horregatik ERRESERBA AURRERATUA DERRIGORREZKOA DA. Zeure lekua erreserbatzeko kurtsoaren 100% prezioa ordaindu behar duzu. Mesedez, gurekin kontaktatu. Erreserba ez da itzuliko kurtsoaren hasieratik aste bat baino lehenago kanzelatzen baduzu.

Zalantzarik badaukazu, idatz iezaguzu helbide honetara: info@ashtangayogabilbao.com edo dei gaitzazu (696123011).