EventosEventsEkitaldiak

Taller de iniciación en Ashtanga Yoga Ashtanga Yoga weekend workshop for beginners Ashtanga Yoga ikasten hasteko asteburuko ikastaroa

Taller iniciación en Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga Bilbao inicia con fuerza el nuevo año 2018 y tras el éxito de anteriores intensivos te ofrecemos la oportunidad de iniciarte en la práctica tradicional de Ashtanga Yoga, tal y como lo enseñó K. Pattabhi Jois y tal y como hoy lo practican miles de personas en todo el mundo. Así, el fin de semana del 27/28 de enero tendrá lugar nuestro décimo taller de iniciación en la práctica de Ashtanga Yoga. El taller tendrá lugar en Ashtanga Yoga Bilbao el sábado 27 de enero y el domingo 28 de enero. Habrá dos turnos: uno por la mañana entre las 11:00 y las 14:00 (LLENO) y otro por la tarde entre las 17:00 y las 20:00. Además, las personas que asistan al taller podrán acudir a dos clases estilo Mysore en la escuela durante la semana inmediatamente siguiente (del 29 de enero al 5 de febrero; un día extra debido al descanso por luna del 31 de enero) para poner en práctica lo aprendido dentro de un entorno tradicional estilo Mysore con otros practicantes.

Se trata de una gran oportunidad para iniciarse en Ashtanga Yoga y recibir una sólida base teórica y práctica en esta disciplina de raíces milenarias. El programa del taller es el siguiente:

 • Sábado 27: (1er turno) 11:00-14:00 (LLENO)
  (2o turno) 17:00-20:00 (QUEDAN PLAZAS)
  • Introducción histórica de Ashtanga Yoga: desde una pequeña aldea de la India hasta Bilbao.
  • Respiración en Ashtanga Yoga: el hilo conductor de toda la práctica.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: saludos al sol A y B.
 • Domingo 28: (1er turno) 11:00-14:00 (LLENO)
  (2o turno) 17:00-20:00 (QUEDAN PLAZAS)
  • Cuerpo energético: principios terapéuticos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Tristana: vinyasa, bandha y dristhi: elementos internos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: posturas fundamentales y comienzo de la primera serie.

El precio del taller es de 60 euros, incluidas las seis horas del fin de semana y las dos clases estilo Mysore de la semana siguiente (del 29 de enero al 5 de febrero; un día extra debido al descanso por luna del 31 de enero). Además, la asistencia al taller exime del pago de matrícula en la escuela, lo que quiere decir que aquellas personas que tras asistir al taller deseen apuntarse a las clases regulares en Ashtanga Yoga Bilbao, no tendrán que abonar los 20 euros de matrícula.

Los alumnos que en la actualidad estén asistiendo a clases en nuestra escuela (mediante mensualidad o bono) podrán asistir a las clases del fin de semana por 30 euros. Los que hayan sido alumnos de Ashtanga Yoga Bilbao en el pasado y quieran retomar la práctica en este taller podrán asistir a cambio de 50 euros.

El taller será impartido por Fernando Gorostiza, profesor autorizado por el Instituto de Ashtanga Yoga en Mysore, India.

Las plazas de estos cursos son limitadas y siempre hay gente que se queda fuera, así que es IMPRESCINDIBLE RESERVAR CON ANTELACIÓN. La reserva se formaliza mediante un pago en metálico o una transferencia bancaria por el 100% del importe del intensivo. Por favor, ponte en contacto con nosotros para más detalles. La reserva no es reembolsable si nos avisas menos de una semana antes del inicio del curso.

Si tienes alguna duda, escríbenos a info@ashtangayogabilbao.com o llámanos por teléfono (696123011).

Ashtanga Yoga Bilbao is full of energy in the new year 2018 and after the success of past intensive workshops, we offer you the chance to get an introduction into the traditional Ashtanga Yoga practice as taught by K. Pattabhi Jois and as thousands of people around the world practise it. So, in the weekend of the 27th/28th of January will take place our tenth workshop for beginners to start learning Ashtanga Yoga practice. The workshop will take place at Ashtanga Yoga Bilbao on Saturday the 27th of January and on Sunday the 28th of January. There will be two shifts: in the morning from 11:00 to 14:00 (FULL) and in the evening from 17:00 to 20:00 (PLACES LEFT). Besides, people coming to the workshop will be able to attend two Mysore style classes at our school during the week after the workshop (from the 29th of January to the 5th of February; one extra day because of the moon day rest in the 31st of January) in order to practice what they have learned inside a traditional Mysore style environment alongside other practicioners.

It's a great chance to start learning Ashtanga Yoga and get solid theorical and practical foundations 0n this ancient discipline. The program of the workshop is the following:

 • Saturday 27th: (1st shift) 11:00-14:00 (FULL)
  (2nd shift) 17:00-20:00 (PLACES LEFT)
  • Historical introduction to Ashtanga Yoga: from a small Indian village to Bilbao.
  • Breathing in Ashtanga Yoga: the connecting wire of the entire practice.
  • Ashtanga Yoga practice step by step: salute to the sun A and B.
 • Sunday 28th: (1st shift) 11:00-14:00 (FULL)
  (2nd shift) 17:00-20:00 (PLACES LEFT)
  • Cuerpo energético: principios terapéuticos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Tristana: vinyasa, bandha and dristhi: internal elements in the practice of Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: fundamental postures and beginning of the primary series.

The price of the workshop is 60 euros, including six hours during the weekend and two Mysore style classes during the following week (from the 29th of January to the 5th of February; one extra day because of the moon day rest in the 31st of January). Besides, attendants are exempt from registration at the school, which means that those people who after attending the workshop want to join our regular classes at Ashtanga Yoga Bilbao, won't have to pay 20 euros for registration.

Students currently registered (montly or vouchers) at the school can attend weekend classes for 30 euros. Old Ashtanga Yoga Bilbao students who want to retake the practice through this workshop may join for 50 euros.

The workshop will be taught by Fernando Gorostiza, authorised teacher by the Ashtanga Yoga Institute in Mysore, India.

Spots are limited and these intensive workshops always get full, so SPOT RESERVATION BEFOREHAND IS MANDATORY. In order to reserve your spot you are required to tranfer 100% of the price. Please, get in touch with us for further information. Reservation is not refundable in case you cancel it less than one week before the start of the workshop.

If you have any doubt, write us to info@ashtangayogabilbao.com or telephone us (696123011).

Ashtanga Yoga Bilbao urte berria sendotasunez hasi da eta antolatutako ikastaroen arrakasta ikusi eta gero, K. Pattabhi Joisek irakatsi zuen eta milaka munduan zehar praktikatzen duten araberako Ashtanga Yoga praktika hasteko aukera eskaintzen dizugu. Horrela, urtarrillaren 27/28ko asteburuan Ashtanga Yoga ikasteko hasiberrientzako hamargarren ikastaroa gertatuko da. Ikastaroa Ashtanga Yoga Bilbon izango da larunbatean urtarrillak 27an eta igandean urtarrillak 28an . Bi txanda egongo dira: goizetik 11:00etatik 15:00 etara eta arratsaldetik 17:00etatik 20:00etara. Gainera, etortzen diren pertsona guztiak hurrengo astean (urtarrillaren 29tik otsailaren 5era arte; egun bat gehiago urtarillak 31eko ilargi egungo atsedena dela eta) Mysore estilo bi klasetara joan ahal izango dira beste praktikatzaileekin Mysore estilo klasean ikasia praktikan jartzeko.

Ashtanga Yoga ikasten hasteko eta milurteko diziplina honetan oinarri sendoa jasotzeko izugarrizko aukera izango da. Ikastaroaren edukia hauxe da:

 • Larunbata 27a: (1. txanda) 11:00-14:00 (BETE)
  (2. txanda) 17:00-20:00 (LEKU ASKEAK))
  • Ashtanga Yoga sarrera historikoa: Indiako herri txiki batetik Bilboraino.
  • Arnasketa Ashtanga Yoga: praktika osoaren hari eroalea.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: eguzki agurra A eta B.
 • Igandea 28a: (1. txanda) 11:00-14:00 (BETE)
  (2. txanda) 17:00-20:00 (LEKU ASKEAK))
  • Gorputz energetikoa: oinarri terapeutikoak Ashtanga Yoga praktikan.
  • Tristana: vinyasa, bandha eta dristhi: Ashtanga Yoga praktikaren barruko osagaiak.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: jarrera nagusiak eta lehenengo segidaren hasiera.

Ikastaroaren prezioa 60 euro da. Ikastaroak sei ordu asteburuan eta hurrengo asteko (urtarrillaren 29tik otsailaren 5era arte; egun bat gehiago urtarillak 31eko ilargi egungo atsedena dela eta) Mysore estilo bi klase osatuko ditu. Gainera, ikastaro honetara etortzen bazara eta gero Ashtanga Yoga Bilboko klase erregularretara etorri nahi baduzu, ez duzu matrikularik (20 euro) ordainduko behar.

Ashtanga Yoga Bilboko gauregungo ikasleak (hilerokoa edo txartela) asteburuko klaseetara joan ahal izango dira 30 eurengatik bakarrik. Praktika berreskuratu nahi duten Ashtanga Yoga Bilboko ikasle zaharrek sinatzeko gai izango dira 50 euroengatik.

Ikastaroa Fernando Gorostizak emango du, Mysoreko Ashtanga Yoga Institutoko baimendutako irakaslea.

Lekuak mugatuak dira eta hauelako ikastaroak beti betetzen dira, horregatik ERRESERBA AURRERATUA DERRIGORREZKOA DA. Zeure lekua erreserbatzeko kurtsoaren 100% prezioa ordaindu behar duzu. Mesedez, gurekin kontaktatu. Erreserba ez da itzuliko kurtsoaren hasieratik aste bat baino lehenago kanzelatzen baduzu.

Zalantzarik badaukazu, idatz iezaguzu helbide honetara: info@ashtangayogabilbao.com edo dei gaitzazu (696123011).