EventosEventsEkitaldiak

Taller de iniciación al Ashtanga Yoga -NO QUEDAN PLAZAS- Ashtanga Yoga weekend workshop for beginners -SOLD OUT- Ashtanga Yoga ikasten hasteko asteburuko ikastaroa -EZ DAGO LEKURIK-

Taller iniciación en Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga Bilbao organiza un nuevo curso intensivo de fin de semana para iniciarse en la práctica tradicional de Ashtanga Yoga tal y como lo enseñó K. Pattabhi Jois y tal y como lo practican hoy miles de personas en todo el mundo. Así, el fin de semana del 13/14 de mayo tendrá lugar nuestro octavo taller de iniciación en la práctica de Ashtanga Yoga. El taller tendrá lugar en Ashtanga Yoga Bilbao el sábado 13 de mayo entre las 11:00 y las 14:00 y el domingo 14 de mayo entre las 11:00 y las 14:00 horas. Además, las personas que asistan al taller podrán acudir a dos clases estilo Mysore en la escuela durante la semana inmediatamente siguiente (del 15 al 21 de mayo) para poner en práctica lo aprendido dentro de un entorno tradicional estilo Mysore con otros practicantes.

Se trata de una gran oportunidad para iniciarse en Ashtanga Yoga y recibir una sólida base teórica y práctica en esta disciplina de raíces milenarias. El programa del taller es el siguiente:

 • Sábado 13 de mayo: 11:00-14:00
  • Introducción histórica de Ashtanga Yoga: desde una pequeña aldea de la India hasta Bilbao.
  • Respiración en Ashtanga Yoga: el hilo conductor de toda la práctica.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: saludos al sol A y B.
 • Domingo 14 de mayo: 11:00-14:00
  • Cuerpo energético: principios terapéuticos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Tristana: vinyasa, bandha y dristhi: elementos internos en la práctica de Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: posturas fundamentales y comienzo de la primera serie.

El precio del taller es de 60 euros, incluidas las seis horas del fin de semana y las dos clases estilo Mysore de la semana siguiente (del 15 al 21 de mayo). Además, la asistencia al taller exime del pago de matrícula en la escuela, lo que quiere decir que aquellas personas que tras asistir al taller deseen apuntarse a las clases regulares en Ashtanga Yoga Bilbao, no tendrán que abonar los 20 euros de matrícula.

Los alumnos que en la actualidad estén asistiendo a clases en nuestra escuela (mediante mensualidad o bono) podrán asistir a las clases del fin de semana por 30 euros. Los que hayan sido alumnos de Ashtanga Yoga Bilbao en el pasado y quieran retomar la práctica en este taller podrán asistir a cambio de 50 euros.

El taller será impartido por Fernando Gorostiza, profesor autorizado por el Instituto de Ashtanga Yoga en Mysore, India.

Las plazas de estos cursos son limitadas y siempre hay gente que se queda fuera, así que es IMPRESCINDIBLE RESERVAR CON ANTELACIÓN. La reserva se formaliza mediante un pago en metálico o una transferencia bancaria por el 100% del importe del intensivo. Por favor, ponte en contacto con nosotros para más detalles. La reserva no es reembolsable si nos avisas menos de una semana antes del inicio del curso.

Si tienes alguna duda, escríbenos a info@ashtangayogabilbao.com o llámanos por teléfono (696123011).

Ashtanga Yoga Bilbao is hosting a new weekend intensive workshop to get introduced into the tradicional practice of Ashtanga Yoga as taught by K. Pattabhi Jois and as thousands of people around the world practice it. So, in the weekend of the 13/14th of May will take place our seventh workshop for beginners to start learning Ashtanga Yoga practice. The workshop will take place at Ashtanga Yoga Bilbao on Saturday the 13th of May between 11:00 and 14:00 and on Sunday the 14th of May between 11:00 and 14:00. Besides, people coming to the workshop will be able to attend two Mysore style classes at our school during the week after the workshop (from the 15th to the 21st of May) in order to practice what they have learned inside a traditional Mysore style environment alongside other practicioners.

It's a great chance to start learning Ashtanga Yoga and get solid theorical and practical foundations on this ancient discipline. The program of the workshop is the following:

 • Saturday 13th of May: 11:00-14:00
  • Historical introduction to Ashtanga Yoga: from a small Indian village to Bilbao.
  • Breathing in Ashtanga Yoga: the connecting wire of the entire practice.
  • Ashtanga Yoga practice step by step: salute to the sun A and B.
 • Sunday 14th of May: 11:00-14:00
  • Energetical body: theraupetical principles in the practice of Ashtanga Yoga.
  • Tristana: vinyasa, bandha and dristhi: internal elements in the practice of Ashtanga Yoga.
  • Práctica de Ashtanga Yoga paso a paso: fundamental postures and beginning of the primary series.

The price of the workshop is 60 euros, including six hours during the weekend and two Mysore style classes during the following week (from the 15th to the 21st of May). Besides, attendants are exempt from registration at the school, which means that those people who after attending the workshop want to join our regular classes at Ashtanga Yoga Bilbao, won't have to pay 20 euros for registration.

Students currently registered (montly or vouchers) at the school can attend weekend classes for 30 euros. Old Ashtanga Yoga Bilbao students who want to retake the practice through this workshop may join for 50 euros.

The workshop will be taught by Fernando Gorostiza, authorised teacher by the Ashtanga Yoga Institute in Mysore, India.

Spots are limited and these intensive workshops always get full, so SPOT RESERVATION BEFOREHAND IS MANDATORY. In order to reserve your spot you are required to tranfer 100% of the price. Please, get in touch with us for further information. Reservation is not refundable in case you cancel it less than one week before the start of the workshop.

If you have any doubt, write us to info@ashtangayogabilbao.com or telephone us (696123011).

Ashtanga Yoga Bilbok K. Pattabhi Joisek irakatsi zuen eta milaka munduan zehar praktikatzen duten araberako Ashtanga Yoga praktika hasteko asteburuko ikastaro berri bat antolatzen du. Horrela, maiatzaren 13/14ko asteburuan Ashtanga Yoga ikasteko hasiberrientzako zazpigarren ikastaroa gertatuko da. Ikastaroa Ashtanga Yoga Bilbon gertatuko da larunbatean maiatzak 13an 11:00etatik 14:00etara eta igandean maiatzak 14an 11:00etatik 14:00etara. Gainera, etortzen diren pertsona guztiak hurrengo astean (maiatzaren 15etik 21era arte) Mysore estilo bi klasetara joan ahal izango dira beste praktikatzaileekin Mysore estilo klasean ikasia praktikan jartzeko.

Ashtanga Yoga ikasten hasteko eta milurteko diziplina honetan oinarri sendoa jasotzeko izugarrizko aukera izango da. Ikastaroaren edukia hauxe da:

 • Larunbata maiatzak 13a: 11:00-14:00
  • Ashtanga Yoga sarrera historikoa: Indiako herri txiki batetik Bilboraino.
  • Arnasketa Ashtanga Yoga: praktika osoaren hari eroalea.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: eguzki agurra A eta B.
 • Igandea maiatzak 14a: 11:00-14:00
  • Gorputz energetikoa: oinarri terapeutikoak Ashtanga Yoga praktikan.
  • Tristana: vinyasa, bandha eta dristhi: Ashtanga Yoga praktikaren barruko osagaiak.
  • Ashtanga Yoga praktika pausoz pauso: jarrera nagusiak eta lehenengo segidaren hasiera.

Ikastaroaren prezioa 60 euro da. Ikastaroak sei ordu asteburuan eta hurrengo asteko (maiatzaren 15etik 21era) Mysore estilo bi klase osatuko ditu. Gainera, ikastaro honetara etortzen bazara eta gero Ashtanga Yoga Bilboko klase erregularretara etorri nahi baduzu, ez duzu matrikularik (20 euro) ordainduko behar.

Ashtanga Yoga Bilboko gauregungo ikasleak (hilerokoa edo txartela) asteburuko klaseetara joan ahal izango dira 30 eurengatik bakarrik. Praktika berreskuratu nahi duten Ashtanga Yoga Bilboko ikasle zaharrek sinatzeko gai izango dira 50 euroengatik.

Ikastaroa Fernando Gorostizak emango du, Mysoreko Ashtanga Yoga Institutoko baimendutako irakaslea.

Lekuak mugatuak dira eta hauelako ikastaroak beti betetzen dira, horregatik ERRESERBA AURRERATUA DERRIGORREZKOA DA. Zeure lekua erreserbatzeko kurtsoaren 100% prezioa ordaindu behar duzu. Mesedez, gurekin kontaktatu. Erreserba ez da itzuliko kurtsoaren hasieratik aste bat baino lehenago kanzelatzen baduzu.

Zalantzarik badaukazu, idatz iezaguzu helbide honetara: info@ashtangayogabilbao.com edo dei gaitzazu (696123011).